Klimaatverandering Nederland 

Wat gebeurt er met ons klimaat?

Het gemiddelde weer en klimaat veranderd over een lange periode. Dit wordt klimaatverandering genoemd. Dit kunt u vooral zien in de temperatuursverschillen, waterkringloop (bewolking en hoeveelheid neerslag) en de veranderingen van luchtstromingen. Al deze veranderingen hebben invloed op bijvoorbeeld draslanden, woestijnvorming, overstromingen en de grootte van gletsjers en ijskappen.

Wanneer er op lange termijn gekeken wordt naar deze klimaatsveranderingen, dan zal het zeeniveau stijgen (door het smeltende ijs). Daarnaast zullen de zeestromingen en het zoutgehalte van zeewater ook veranderen. 

Begin klimaatveranderingen

Aan het einde van de twintigste eeuw werd er pas aandacht geschonken aan klimaatverandering. Door de opwarming van de aarde, wat nu erg snel gaat, is dit begrip in het middelpunt van belangstelling gekomen. In het verleden zijn er ook perioden geweest dat het extreem warm en vochtig (of droog) was. Daarnaast zijn er natuurlijk ook perioden geweest dat het heel koud was, denk hierbij aan de ijstijd. 

De klimaatverschillen zijn vooral te merken in de poolgebieden en rond de breedtegraden. Tegenwoordig heerst in deze regionen een gematigd klimaat. 

klimaatverandering

Bufferbekkens

Voor de toekomst verwacht men dat er meer overstromingen en heftige regenstormen zullen komen. De overheid heeft hier al voorzorgsmaatregelen voor genomen, namelijk bufferbekkens, wachtbekkens en overstromingszones. Bufferbekkens, wachtbekkens en overstromingszones hebben allemaal hetzelfde doel: water tegenhouden bij hevige regenval, zodat overstromingen worden voorkomen. Hierbij wordt het water tijdelijk tegengehouden en langzamerhand afgevoerd. 

De overheid stimuleert mensen ook om zelf ook te helpen. Het opvangen van regenwater en het in een waterput opnieuw te gebruiken is hier een goed voorbeeld van. Daarnaast is het aanleggen van waterdoorlatende materialen (denk hierbij aan grastegels of grind) in plaats van beton, asfalt of klinkers een verbetering. 

Wat kan dit betekenen voor uw kelder?

Vanwege de klimaatverandering kan het dus zomaar gebeuren dat uw droge kelder te maken krijgt met vochtproblemen. Zodra de boeren het mais van het land hebben gehaald komt het waterschap in actie en verhoogt het waterschap het grondwaterpeil. Dit kan ervoor zorgen dat uw droge kelder verandert in een kelder met een vochtprobleem.

Betoncare helpt u met de problemen

Wilt u deze problemen voorkomen of verhelpen? Laat de specialisten van Betoncare u helpen. Neem vrijblijvend contact op en vul het formulier in. Wij helpen u graag.

Betoncare reparatie en renovatie Meppel
Betoncare Meppel

Onze specialiteiten

  • Reparatie en bescherming
  • Vochtwering
  • Injectietechniek
  • Renovatie

Door de enorme hoeveelheid aanvragen kunnen wij u helaas niet op korte termijn van dienst zijn

Excuses voor het ongemak